+420 777 096 542

Vejce

Vejce

Vejce, která zakoupíte na našem statku jsou od slepic, které stráví celý život ve volném výběhu. Mají tak možnost pastvy a hrabání, tak jak je pro slepice přirozené. Nocují v prostorném kurníku se slaměnou podestýlkou na hřadech a kromě pastvy jsou přikrmovány obilím, pečivem, skořápkami apod., zkrátka stejně jako slepice v domácím chovu. Odráží se to na jejich zdravotním stavu i na kvalitě vajec. 

Vejce nejsou tříděná podle velikosti, ale většinou jsou spíš větší a naopak úplně malá vám určitě neprodáme. Může se stát, že skořápka vajíčka je znečištěná trusem. Je to dáno tím, že naše slepice na rozdíl od klecového chovu snášejí do hnízd ze slámy. Znečištěnou skořápku otřete až před použitím, protože mytím skořápky ztrácí vejce na trvanlivosti.

Vejce balíme obvykle do čistých použitých obalů od vajíček, které nám lidé nosí. Tyto obaly, které se již nedají recyklovat tak alespoň dojdou dalšího použití. Pokud k nám půjdete, můžete nám krabičky na vajíčka také přinést. V krabičce s vejci najdete informaci o datu snůšky. Minimální trvanlivost vajec je pak 28 dní od tohoto data (skladujte při teplotě 5 – 8 stupňů).

Pokud se chcete podívat jak žijí slepice, které pro vás snáší, rádi vám vše ukážeme.